شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را در نیمه اول سال  1398 برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … بصورت جمعی نیز وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریهزینه ثبت ناموضعیت
1
بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی98/07/021،500،000برگزار شد
2پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی98/07/064،500،000برگزار شد
3پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی و پزشکی98/07/28 ٤،٥٠٠،٠٠٠برگزار شد
4آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر98/08/144،000،000برگزار شد
5سطح دو آزمون های غیرمخرب براساس استاندارد ملیISO9712 – Level 2 RT 98/08/1819،000،000برگزار شد
6مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی98/08/18 3،500،000برگزار شد
7آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر98/08/304،000،000برگزار شد
8کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی98/08/25 17،000،000برگزار شد
9آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر98/09/074،000،000برگزار شد
10مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی98/09/16 3،500،000برگزار شد
11سطح دو آزمون های غیرمخرب براساس استاندارد ملیISO9712 – Level 2 RT 98/10/0119،000،000درحال ثبت نام
12
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی98/10/073،500،000درحال ثبت نام
13پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی و پزشکی98/10/14 ٤،٥٠٠،٠٠٠درحال ثبت نام
14
کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی98/11/12 17،500،000درحال ثبت نام