شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 300122 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را در نیمه اول سال  1398 برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … بصورت جمعی نیز وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریتاریخ آزمونوضعیت
1مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی98/01/2598/01/29برگزار شد
2مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی98/01/2598/01/29برگزار شد
3پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 98/02/1498/02/26برگزار شد
4پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی98/02/1498/02/26برگزار شد
5مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 98/02/17در پایان دورهبرگزار شد
6بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 98/02/19در پایان دورهبرگزار شد
7مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 98/03/18در پایان دورهدر حال ثبت نام
8مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 98/03/18در پایان دورهدر حال ثبت نام
9کارگاه آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو شناسی تشخیصی 98/04/1598/04/27در حال ثبت نام