شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
1
آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 1400/01/26در حال ثبت نام
2
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/01/28در حال ثبت نام
3بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/01/28در حال ثبت نام
4مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/02/04در حال ثبت نام
5آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1400/02/09در حال ثبت نام
6بازآموزی کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی 1400/02/11در حال ثبت نام
7
پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/02/18در حال ثبت نام
8بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/02/18در حال ثبت نام
9
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/02/25در حال ثبت نام
10بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/02/25در حال ثبت نام
11آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 1400/02/30در حال ثبت نام
12مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/03/01در حال ثبت نام
13سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO97121400/03/04در حال ثبت نام
14پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/03/22در حال ثبت نام
15بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/03/22در حال ثبت نام
16آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 1400/03/27در حال ثبت نام
17مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/03/29در حال ثبت نام
18بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/03/29در حال ثبت نام
19مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/04/05در حال ثبت نام
20کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی1400/04/19در حال ثبت نام
21آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1400/04/31در حال ثبت نام
22پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/05/02در حال ثبت نام
23بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/05/02در حال ثبت نام
24سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO97121400/05/12در حال ثبت نام
25مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/05/23در حال ثبت نام
26بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/05/23در حال ثبت نام
27مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/05/30در حال ثبت نام
28کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای 1400/06/06در حال ثبت نام
29مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/06/13در حال ثبت نام
30آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 1400/06/18در حال ثبت نام
31مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/06/20در حال ثبت نام
32پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/06/27در حال ثبت نام
33بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/06/27در حال ثبت نام