شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را در نیمه اول سال  1398 برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … بصورت جمعی نیز وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریهزینه ثبت نام
وضعیت
1مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی98/01/253،500،000 برگزار شد
2مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی98/01/253،500،000 برگزار شد
3پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 98/02/144،500،000برگزار شد
4پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی98/02/144،500،000برگزار شد
5مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 98/02/172،500،000 برگزار شد
6بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 98/02/192،000،000 برگزار شد
7مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 98/03/183،500،000 برگزار شد
8مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 98/03/183،500،000 برگزار شد
9آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو98/03/282،500،000 برگزار شد
10 پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی 98/04/094،500،000برگزار شد
11کارگاه آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو شناسی تشخیصی 98/04/1517،000،000برگزار شد
12مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی 98/05/053،500،000 در حال ثبت نام
13بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی98/05/091،500،000 در حال ثبت نام
14بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیرپرتونگاری98/05/09
1،500،000 در حال ثبت نام
15سطح دو آزمون های غیرمخرب Level II RT بر اساس استاندارد ملی ISO9712
98/05/1212،500،000در حال ثبت نام
16پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی 98/05/264،500،000در حال ثبت نام