شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را در نیمه اول سال  1398 برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … بصورت جمعی نیز وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریهزینه ثبت ناموضعیت
1مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی و پزشکی 98/06/02 ٣،٥٠٠،٠٠٠برگزار شد
2بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 98/06/06 ١،٥٠٠،٠٠٠برگزار شد
3
پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی و پزشکی98/06/09 ٤،٥٠٠،٠٠٠برگزار شد
4بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 98/06/14 2،0٠٠،٠٠٠برگزار شد
5آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر98/06/074،000،000برگزار شد
6آموزش حفاظت دربرابرپرتوهای رادیویی و مایکروویو98/06/284،000،000برگزار شد
7مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی98/06/303،500،000برگزار شد
8بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی98/07/021،500،000برگزار شد
9پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی98/07/064،500،000برگزار شد
10پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی و پزشکی98/07/28 ٤،٥٠٠،٠٠٠برگزار شد
11آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر98/08/144،000،000در حال ثبت نام
12سطح دو آزمون های غیرمخرب براساس استاندارد ملیISO9712 – Level 2 RT 98/08/18پس از هماهنگی با سازمان انرژی اتمیدر حال ثبت نام
13مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی98/08/18 3،500،000در حال ثبت نام
14آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر98/08/304،000،000در حال ثبت نام
15کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی98/08/25 17،000،000در حال ثبت نام