شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
1
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1399/06/22برگزار شد
2
پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1399/07/05در حال ثبت نام
3مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی 1399/07/19در حال ثبت نام
4مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1399/08/10در حال ثبت نام
5مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1399/08/17در حال ثبت نام
6پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی 1399/09/01در حال ثبت نام
7
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1399/09/15در حال ثبت نام
8مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1399/09/22در حال ثبت نام
9سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 97121399/10/06در حال ثبت نام
10
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1399/10/20در حال ثبت نام
11مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1399/10/27در حال ثبت نام
12کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی1399/11/11در حال ثبت نام
13مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1399/11/18در حال ثبت نام
14مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1399/11/25در حال ثبت نام
15پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی 1399/12/02در حال ثبت نام
16مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی 1399/12/09در حال ثبت نام
17مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1399/12/16در حال ثبت نام