نوشته‌ها

دوره آشنایی با تائیدیه‌های بین المللی

دوره آشنایی با تائیدیه‌های بین المللی FDA آمریکا و CE اروپا

همچنین

دوره آشنایی با دستگاه سونوگرافی( تئوری) و نحوه کاربرد آن در تشخیص (عملی)

تجهیزات پزشکی_001