درباره پرتو آزمای مهر

شرکت پرتوآزما شامل مجموعه های “پرتو آزمای مهر” و “فن پرتو آزما”، با بهره‌مندی از تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی و اجرایی مؤسسین خود که شامل اساتید برجسته دانشگاهی و مجموعه ای از اعضاء هیئت علمی هستند با هدف ارایه کلیه خدمات فنی، آموزشی و تامین تجهیزات تخصصی مرتبط با کاربرد و ایمنی فیزیک پرتو ها در سال 1384 تاسیس و موفق به اخذ مجوز رسمی آموزش به شماره 300122  و کنترل کیفیت به شماره  40299  از سازمان انرژی اتمی ایران شد.

خدمات ما

حمل و نقل مواد پرتو زا

کمیت سنج های پرتویی

کنترل کیفی

آموزش

“الف” تا “ی” پرتو ها

از دیروز تا امروز پرتو آزمای مهر

شرکت پرتوآزما شامل مجموعه های “پرتو آزمای مهر” و “فن پرتو آزما”، با بهره‌مندی از تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی و اجرایی مؤسسین خود که شامل اساتید برجسته دانشگاهی و مجموعه ای از اعضاء هیئت علمی هستند با هدف ارایه کلیه خدمات فنی، آموزشی و تامین تجهیزات تخصصی مرتبط با کاربرد و ایمنی فیزیک پرتو ها در سال ١٣٨٤ تاسیس و موفق به اخذ مجوز رسمی آموزش به شماره ٣٠٠١٢٢  و کنترل کیفیت به شماره  ٤٠٢٩٩  از سازمان انرژی اتمی ایران شد.

‫فعالیت شرکت تا کنون به روایت آمار

4200

گواهینامه صادر شده آموزشی

400

دوره آموزشی برگزار شده

145

دستگاه سنجشگر نصب شده

5050

‫آزمون کنترل کیفیت دستگاه پرتو تشخیصی

وبلاگ