برنامه دوره  مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه ويژه مراكز صنعتی پرتونگاری

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام روزها در جدول زیر، به کلاس‌های همان روز وارد می‌شوید.
روزهای دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارم
روز اول مروری بر کمیت ها و یکاهامروری بر پرتوگیری خارجیمروری بر سوانح پرتوی در صنایعمروری بر کنترل کیفی دوربین ها
روز دوم رویه های کار در مراکز پرتونگاری صنعتی