برنامه دوره  مقدماتی حفاظت دربرابر اشعه ويژه مراكز کار با لیزر

  • برای دریافت نرم افزار آموزش آنلاین (پلاگ این ادوبی کانکت) روی  “اینجا ↓” کلیک کرده و نرم افزار را نصب نمائید.
  • با کلیک بر روی نام هر جلسه در جدول زیر، به کلاس مربوطه وارد می‌شوید.
روزهای دورهجلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه چهارم
روز اول اهداف حفاظت در برابر اشعه و انواع پرتوهامعرفی لیزر، کاربردهای آن و طبقه بندی لیزرها خطرات و سوانح پرتوهای لیزرروش های حفاظتی لیزرها
روز دوم قوانین، مقررات و مسئولیت ها در ارتباط با لیزر