شرکت پرتو آزمای مهردارای مجوز رسمی به شماره 16/03/0300122 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با اساتید مجرب دانشگاهی در نظر دارد دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به شرح ذیل را برگزار نماید. متقاضیان شرکت در هریک از دوره‌های مذکور لازم است با تکمیل فرم ثبت نام و واریز هزینه‌های مربوطه ثبت نام به عمل آورند. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد. شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره‌های مذکور در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … به‌صورت جمعی نیز وجود دارد. متقاضیان می‌توانند از طریق شماره تلفن‌های 66590172/ 66590181-021 و 09381490606 تماس حاصل نمائید.

دوره‌های ویژه پزشکی

 • دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتوشناسی تشخیصی
 • کارگاه آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو شناسی تشخیصی و مداخله ای
 • دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتوپزشکی
 • دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان
 • دوره‌های بازآموزی

دوره‌های ویژه صنعتی

 • دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
 • دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری
 • دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی
 • دوره‌های بازآموزی

دوره‌های پرتوهای غیریونساز

 • دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو
 • دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر

دوره‌های تخصصی

 • دوره‌های تخصصی مقابله با حوادث هسته ای و پرتوی برای پاسخگران اولیه
 • دوره‌های ویژه مقابله با حوادث هسته ای و پرتوی برای تیم‌های تخصصی مقابله
 • دوره‌های ویژه و تخصصی شناسایی، کنترل و رفع آلودگی مواد پرتوزا
 • دوره بازرسی جوش به روش رادیوگرافی صنعتی (RT) سطح II،I (ISO)
 • دوره بازرسی جوش به روش چشمی (VT) سطح II،I (ASNT)
 • دوره بازرسی جوش به روش مایعات نافذ (PT) سطح II،I (ASNT)
 • دوره بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی (MT) سطح II،I (ASNT)
 • دوره بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ (MT/PT) سطح II،I (ASNT)
 • دوره بازرسی جوش به روش التراسونیک (UT) سطح II،I (ASNT)
 • دوره بازرسی جوش به روش رادیوگرافی صنعتی (RT) سطح II،I (ASNT)
 • دوره تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی (RTI) سطح II،I (ISO)