آدرس

تهران – میدان توحید – خیابان نصرت غربی – نبش خیابان ستایش – پلاک 147

کد پستی 1457763411

تلفن

66590172 ,66590181

66424403 ,66942139

ایمیل Email

info@partoazmamehr.ir

3-2-whatsapp-png-image

09381490606   09038271683

instagram-png-instagram-png-logo-1455

partoazma@

telegram-app

partoazma@