شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
1
دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1400/07/01برگزار شد
2دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/07/17برگزار شد
3دوره بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/07/17برگزار شد
4دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/08/08برگزار شد
5دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1400/08/08برگزار شد
6دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/08/22برگزار شد
7دوره بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/08/22برگزار شد
8دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1400/08/27برگزار شد
9دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1400/09/04برگزار شد
10دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/09/06برگزار شد
11دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/10/04برگزار شد
12دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1400/10/15برگزار شد
13دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/10/18در حال برگزاری
14دوره بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/10/18در حال برگزاری
15دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1400/10/23در حال ثبت نام
16دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/11/02در حال ثبت نام
17دوره بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/11/02در حال ثبت نام
18کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی1400/11/16در حال ثبت نام
19کارگاه سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO97121400/11/12در حال ثبت نام