شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
2
دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1400/07/01در حال ثبت نام
3دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/07/17در حال ثبت نام
4دوره بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/07/17در حال ثبت نام
5دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/07/24در حال ثبت نام
6دوره بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/07/24در حال ثبت نام
7
دوره آموزشی تلفیقی ایمنی و حفاظت در کاربرد لیزرهای پزشکی1400/07/20 در حال ثبت نام
8دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/08/08در حال ثبت نام
9
دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/08/15در حال ثبت نام
10دوره بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/08/15در حال ثبت نام
11دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1400/08/27در حال ثبت نام
12دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1400/09/04در حال ثبت نام
13دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/09/06در حال ثبت نام
14کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی 1400/09/20در حال ثبت نام
15کارگاه سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO97121400/09/30در حال ثبت نام
16دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/10/04در حال ثبت نام
17دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/10/11در حال ثبت نام
18دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1400/10/23در حال ثبت نام
19دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1400/10/25در حال ثبت نام
20دوره بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/10/25در حال ثبت نام
21دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1400/11/07در حال ثبت نام
22دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1400/11/09در حال ثبت نام
23دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی1400/11/16در حال ثبت نام