شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

تقویم آموزشی سال 1401
ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
1
آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/07/07برگزار شد
2بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1401/07/09برگزار شد
3بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1401/07/11برگزار شد
4آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1401/07/21برگزار شد
5مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/07/23برگزار شد
6آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/07/28در حال ثبت نام
7سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO97121401/08/03در حال ثبت نام
8آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/08/12در حال ثبت نام
9کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی 1401/08/14در حال ثبت نام
10مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/08/21در حال ثبت نام
11پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/08/28در حال ثبت نام
12بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1401/09/05در حال ثبت نام
13بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1401/09/07در حال ثبت نام
14آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/09/10در حال ثبت نام
15مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/09/12در حال ثبت نام
16پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/09/26در حال ثبت نام