شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 111606 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را برگزار نماید. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور به صورت مجازی و یا حضوری در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606  تماس حاصل نموده و ثبت نام به عمل آورند.

تقویم آموزشی سال 1401
ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریوضعیت
1
مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1401/01/20در حال ثبت نام
2آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/01/25در حال ثبت نام
3مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 1401/01/27در حال ثبت نام
4بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1401/01/27در حال ثبت نام
5آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری1401/02/06در حال ثبت نام
6آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1401/02/07در حال ثبت نام
7آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/02/08 در حال ثبت نام
8پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/02/17در حال ثبت نام
9بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/02/17در حال ثبت نام
10آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/02/22در حال ثبت نام
11کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پرتوتشخیصی 1401/02/24در حال ثبت نام
12مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/02/31در حال ثبت نام
13بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی1401/02/31در حال ثبت نام
14سطح دو آزمون های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملیISIRI/ISO97121401/03/03در حال ثبت نام
15کارگاه کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای 1401/03/07در حال ثبت نام
16آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری1401/03/17در حال ثبت نام
17آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو1401/03/18در حال ثبت نام
18آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر1401/03/19در حال ثبت نام
19پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/03/21در حال ثبت نام
20بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و صنعتی1401/03/21در حال ثبت نام