شرکت پرتوآزمای مهر دارای مجوز رسمی به شماره 300122 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با کادری مجرب و اساتید برجسته دانشگاه هادر نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح جدول ذیل را در نیمه اول سال  1395 برگزار نماید.  متقاضیان شرکت در هریک از دوره های مذکور لازم است  با تکمیل فرم ثبت نام و واریز هزینه های مربوطه ثبت نام بعمل آورند. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و … بصورت جمعی نیز وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق تلفن شماره  66424403 / 66590181 /66590172  و 09381490606 ویا از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.partoazma.org  تماس حاصل نموده و یا ثبت نام به عمل آورند.

ردیفعنوان دورهتاریخ برگزاریزمان
1مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی25/01/98 ساعت 8:30 الی 13:30 و به مدت شش روز
2بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه95/01/19 لغایت 95/01/2095/01/20
3مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی(پرتونگاری وغیرپرتونگاری)95/01/22 لغایت 95/01/2795/01/27
4حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان95/01/26 لغایت 95/01/2795/01/27
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31